top of page

ที่ RPMI การจ้างงานอย่างมีจริยธรรมถือเป็นรากฐานสำคัญของค่านิยมของเรา เราให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียม มีชั่วโมงการทำงานที่สมเหตุสมผล และต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ

ทีมงานของเราได้รับสวัสดิการมากมาย รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปี โอกาสในการฝึกอบรม ของขวัญในโอกาสต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมความสามัคคี และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย RPMI รับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเราด้วยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม อุปกรณ์นิรภัยที่จำเป็น ตลอดจนการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่อยู่ประจำการในสถานประกอบการของเรา

ทีมงานของเรา

ทีมงาน RPMI

ในฐานะโรงงานรีไฟน์โลหะ RPMI จัดหาโลหะอย่างพิถีพิถันจากแหล่งที่ถูกกฎหมายและจดทะเบียนถูกต้องโดยเฉพาะ เพื่อต่อต้านการฟอกเงินในห่วงโซ่อุปทานของเรา แนวทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราต่อหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม

ความมุ่งมั่นของเราครอบคลุมถึงการใช้สารเคมีในโรงงานของเรา เราคัดสรรสารเคมีคุณภาพสูงอย่างพิถีพิถันจากผู้จัดหาวัตถุดิบ ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องและมีชื่อเสียง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ความพยายามของเราในการจัดหาวัตถุดิบ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษาคุณธรรมความซื่อสัตย์ มาตรฐานทางจริยธรรม และคุณภาพโดยรวมของบริการ และผลิตภัณฑ์ของเรา

วัสดุของเรา 

การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

ความยั่งยืนคือหัวใจหลักของหลักการของเรา เราปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจัดการมลพิษและขยะที่เข้มงวดตามกฎหมายประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ด้วยการใช้เครื่องกำจัดไอกรด และเครื่องกำจัดฝุ่น และควันในโรงงานรีไฟน์ของเรา รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานรับกำจัดขยะเคมีที่เชื่อถือได้ เรารับประกันว่ากระบวนการของเราจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

RPMI ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งได้มาตรฐานระดับโลก สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการควบคุมอย่างพิถีพิถันทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต และผลกระทบของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแ ละของเสีย ซึ่งสอดคล้องกับความทุ่มเทของเราในแนวทางปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน

ความยั่งยืน

bottom of page