top of page
มาทำความรู้จักกับเรา

บริษัท รีกัล พรีเชียส เมททอล อินโนเวชั่น จำกัด (RPMI) คือ บริษัทรีไฟน์โลหะที่มีความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานในธุรกิจขององค์กร

ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่ม Regal Holding ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินและทองมากกว่า 40 ปี RPMI ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอโลหะทางเลือกที่ยั่งยืนให้กับโลกต่อไป

ที่ RPMI เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมส่งมอบโลหะคุณภาพสูงจากการบริการรีไฟน์ให้กับลูกค้าของเรา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมภายใต้หลักปฏิบัติ RJC

 

โรงงานของเราถูกสร้างขึ้นด้วยการรักษาความปลอดภัยชั้นยอด โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย SECOM ติดตั้งสัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนไฟไหม้  นอกจากนี้ โรงงานของเรายังมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพ ลูกค้าของเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเรา

มาทำความรู้จักกับเรา

บริษัท รีกัล พรีเชียส เมททอล อินโนเวชั่น จำกัด (RPMI) คือ บริษัทรีไฟน์โลหะที่มีความมุ่งมั่นในแนวทางการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ และยึดมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงานในธุรกิจขององค์กร

ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่ม Regal Holding ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินและทองมากกว่า 40 ปี RPMI ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอโลหะทางเลือกที่ยั่งยืนให้กับโลกต่อไป

ที่ RPMI เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมส่งมอบโลหะคุณภาพสูงจากการบริการรีไฟน์ให้กับลูกค้าของเรา ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมภายใต้หลักปฏิบัติ RJC

โรงงานของเราถูกสร้างขึ้นด้วยการรักษาความปลอดภัยชั้นยอด โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย SECOM ติดตั้งสัญญาณกันขโมย กล้องวงจรปิด สัญญาณเตือนไฟไหม้  นอกจากนี้ โรงงานของเรายังมีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมืออาชีพ ลูกค้าของเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะปลอดภัยเมื่ออยู่กับเรา

bottom of page